پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی هفتم

 

هدف كلي :

 آشنايي با شباهت بين موجودات زنده مختلف، از نظر ساختار سلولي و عملكرد كه حاكي از وجود نظم و يكپارچگي در طبيعت و شاهدي براي حاكميت تدبير الهي است .

سلول به عنوان كوچك ترين واحد زنده در بدن انسان و ديگر موجودات زنده

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 23 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.