پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی هفتم

 

 

اهداف کلی:

1) تهیه موقعیت ونوع آوری متخصصان ایرانی وگزارش نویسی

2)نمونه هایی از نقش علوم تجربی در ابعاد مختلف زندگی بشر اشاره کند

3) مهارت یادگیری علوم در موقعیت  مناسب بکارببرد ببرد

4)نیاز جامعه را شناسایی کرده وفناوری وعلم خودرابکار ببرد

5)با روش علمی  مسائل ومشکلات را رفع کند

 

این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.